Jakie są najlepsze miejsca pracy?

Jakie są najlepsze miejsca pracy?

Kiedy mowa jest o najlepszych miejscach pracy często jesteśmy karmieni opisami pięknych biur oraz fantastycznych bonusów w stylu Google. I fajnie, że zdarzają sie takie firmy. Jeszcze lepiej, jeśli trafiliśmy do firmy albo  współ/tworzymy takie miejsce pracy dla siebie i innych, w którym ludzie uwielbiają być i pracować niezależnie od wyglądu biura. Dla mnie w najlepszych miejscach pracy nie chodzi o piękne biuro i super bonusy, tylko o coś więcej. Co to takiego? 1. Poczucie bezpieczeństwa. Wynikające z pewności, że nikt nas nie zwolni bez ostrzeżenia, że pensja będzie wypłacona na czas, że będziemy traktowani fair. Warto według mnie w poczuciu bezpieczeństwa sięgnąć jeszcze głębiej – do bezpieczeństwa emocjonalnego. Bezpieczeństwo emocjonalne możemy budować na bazie pięciu aspektów relacji społecznych, modelu SCARF 1 Davida Rocka2, o których pisałam tutaj. Dla przypomnienia, są to: Status Poczucie pewności Autonomia Więź Poczucie sprawiedliwości Bez bezpieczeństwa emocjonalnego nikt nie da z siebie tego, co najcenniejsze – zaangażowania i gotowości do chodzenia po krawędzi świata, który znamy, by tworzyć zupełnie nowe światy/produkty/usługi/rozwiązania. Kreatywność, innowacyjność potrzebuje kokonu dającego poczucie bezpieczeństwa. Wymaga popełnienia wielu błędów, bez nich staje się kalką znanych rozwiązań i rzadko oferuje coś naprawdę przełomowego.  Popełnianie błędów to bardzo ryzykowna działalność. Każdy popełniony błąd wpływa na nasze poczucie obniżenia statusu. A to stan którego nasze mózgi nie lubią, bo wiąże się bezpośrednio z odczuciem zagrożenia życia. To samo odczucie towarzyszy braku pewności (co do przyszłości i/lub pewności co do własnych umiejętności), braku autonomii (działania jak ktoś mi każe, a nie tak jak chcę w ramach określonych ram), braku więzi (i poczucia przynależności do grupy) oraz braku poczucia sprawiedliwości (traktowania fair). Wątek jest ważny, pewnie warto w przyszłości go pogłębić. 2. Poczucie, że to co robimy ma większy Sens. Może to tylko...