Czy jesteś proaktywna?

Czy jesteś proaktywna?

Proaktywność to branie pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje, działania i reakcje.

To podejmowanie decyzji o swoim życiu: o tym co robisz, jak i z kim oraz o tym jak reagujesz na to, co dzieje się wokół Ciebie.

To także podejmowanie działań na bazie wewnętrznych impulsów, a nie zewnętrznych przymusów.

To branie życia w swoje ręce i świadomość, że to w jakim miejscu jestem obecnie wynika z tego, jakie decyzje i działania podjęłam w przeszłości.
To branie odpowiedzialności za te decyzje i działania za to dokąd one doprowadziły i doprowadzą.

To wreszcie podejmowanie kroków ku zmianie tego, co mi się nie podoba zanim nadejdzie katastrofa lub w jakiś inny sposób zmiana okaże się nieuchronna.

To wyjście z roli ofiary sytuacji tworzonych przez innych.

Jak to jest u Ciebie?
W jakim stopniu (np. w skali od 0 do 100%) jesteś proaktywna?

cc:shapeshift, flickr.com

Get Free Email Updates!

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach. 100% inspiracji.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.